Συναγερμοί

PYRONIX MATRIX 6

 • 6 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες
 • 15 κωδικοί χρήστη με 4 τρόπους όπλισης
 • 4 πλήρως προγραμματιζόμενες έξοδοι
 • Μέχρι και 4 πληκτρολόγια γραφικών ICON ανά σύστημα
 • Μνήμη 500 συμβάντων με ημερομηνία & ώρα
 • Αποστολή μέχρι 8 φωνητικών μηνυμάτων με τη χρήση του MX-Voice
 • Σύνδεση με υπολογιστή, τοπικά με θύρα RS232 ή απομακρυσμένα μέσω modem
 • Ενσωματωμένος κωδικοποιητής
 • Υψηλή αντικεραυνική προστασία 6,75Kv/125Amps σε όλες τις εισόδους & εξόδους του πίνακα
 • Η συσκευασία περιέχει πληκτρολόγιο γραφικών ICON, μετασχηματιστή, ασφαλειοθήκη και ανθεκτικό polycarbonate κουτί
 • Ελληνικές οδηγίες χρήστη – εγκατάστασης και προγραμματισμού

PYRONIX 4-24

 • 4 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες, επεκτάσιμες σε 24
 • 4 υποσυστήματα με 4 τρόπους όπλισης ανά υποσύστημα & 32 κωδικούς χρήστη
 • 4 έξοδοι, επεκτάσιμες σε 12
 • Μέχρι και 6 πληκτρολόγια ή συσκευές ανά σύστημα με ελεύθερη επιλογή σε πληκτρολόγια γραφικών ICON ή LCD
 • Δέχεται Ασύρματο Δέκτη
 • Αποστολή μέχρι 8 φωνητικών μηνυμάτων με τη χρήση του MX-Voice
 • Μνήμη 300 συμβάντων με ημερομηνία & ώρα
 • Σύνδεση με υπολογιστή, τοπικά με θύρα RS232 ή μέσω modem
 • Ενσωματωμένος κωδικοποιητής
 • Υψηλή αντικεραυνική προστασία 6,75Kv/125Amps σε όλες τις εισόδους & εξόδους του πίνακα
 • Η συσκευασία περιέχει πληκτρολόγιο γραφικών ICON, μετασχηματιστή & ασφαλειοθήκη σε ανθεκτικό polycarbonate κουτί

PYRONIX 8-16

 • 8 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες, επεκτάσιμες σε 16
 • 15 κωδικοί χρήστη με 4 τρόπους όπλισης
 • 7 πλήρως προγραμματιζόμενες έξοδοι
 • Μέχρι και 4 πληκτρολόγια γραφικών ICON ανά σύστημα
 • Μνήμη 500 συμβάντων με ημερομηνία & ώρα
 • Σύνδεση με υπολογιστή, τοπικά με θύρα RS232 ή μέσω modem
 • Ενσωματωμένος κωδικοποιητής
 • Αποστολή μέχρι 8 φωνητικών μηνυμάτων με τη χρήση του MX-Voice
 • Υψηλή αντικεραυνική προστασία 6,75Kv/125Amps σε όλες τις εισόδους & εξόδους του πίνακα
 • Η συσκευασία περιέχει πληκτρολόγιο γραφικών ICON, μετασχηματιστή & ασφαλειοθήκη σε ανθεκτικό polycarbonate κουτί

PYRONIX 8-32+

 • 8 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες, επεκτάσιμες σε 32
 • 4 υποσυστήματα με 4 τρόπους όπλισης ανά υποσύστημα & 32 κωδικούς χρήστη
 • 4 έξοδοι, επεκτάσιμες σε 12
 • Μέχρι και 6 πληκτρολόγια ανά σύστημα με ελεύθερη επιλογή πληκτρολογίων γραφικών ICON ή οθόνης υγρών κρυστάλλων LCD
 • Δέχεται Ασύρματο Δέκτη
 • Μνήμη 300 συμβάντων με ημερομηνία & ώρα
 • Αποστολή μέχρι 8 φωνητικών μηνυμάτων με τη χρήση του MX-Voice
 • Σύνδεση με υπολογιστή, τοπικά με θύρα RS232 ή μέσω modem
 • Ενσωματωμένος κωδικοποιητής
 • Υψηλή αντικεραυνική προστασία 6,75 Kv/125Amps σε όλες τις εισόδους & εξόδους του πίνακα
 • Η συσκευασία περιέχει πληκτρολόγιο οθόνης LCD, μετασχηματιστή & ασφαλειοθήκη και ανθεκτικό polycarbonate κουτί