Υπηρεσία Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ

Υπηρεσία Παροχής Ενεργειακου Πιστοποιητικού

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης και εξειδίκευση ενεργειακού επιθεωρητή με πολυετή πείρα. Το γραφείο μας διαμορφώνει μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Λίγα Λόγια για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Σχετικά με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, ολοι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι επιθυμουν να εκμισθώσουν ή να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, είναι στο εξης υποχρεωμένοι να εκδώσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Π.Ε.Α., στη -- Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας—και στιγκερημενα στα μισθωτήρια συμβόλαια που υποβάλλονται στην πλατφόρμα taxisnet.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου για κάθε ιδιοκτήτη. Ειδικότερα είναι απαραίτητο για όλες τις μισθώσεις ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Συγκεκριμένα, με το Άρθρο 58 παρ. 3 του Ν. 4342/2015, ορίζεται ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου του «Ενεργειακού Πιστοποιητικού» πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» του website στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Το κόστος έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε ακινήτου που θα ενοικιαστεί ή μεταβιβαστεί αντίστοιχα. Σε περίπτωση μη δυνατής καταβολής της κάτοψης και του ηλεκτρονικού παραβόλου από το taxisnet μπορεί να δοθεί επιπλέον χρέωση ανάλογα τον εκάστοτε ενεργειακό επιθεωρητή του έργου.

Τέλος το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, παρέχει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες κτιρίων να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση των ακινήτων τους. Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι τέτοια καθώς πρόκειται για ακίνητο και όχι φυσικό πρόσωπο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρξουν ακραίες αλλαγές στο κτίριο όπως για παράδειγμα μια μεγάλη ανακαίνιση, δε χρειάζεται κάποια ανανέωση του ενεργειακού πιστοποιητικού.

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εκδίδουμε πιστοποιητικά Δ.Ε.Η. αυθημερόν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Εμπιστευθείτε σε εμάς το πιστοποιητικό του ακινήτου σας και σας εγγυόμαστε σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κάνουμε πρώτα όλους τους απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις για να εξακριβώσουμε την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης. Συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ζητάει η Δ.Ε.Η. για την έκδοση του πιστοποιητικού:

  • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 348
  • Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

- Εκδίδουμε το πιστοποιητικό του ακινήτου σας, στην καλύτερη τιμή της αγοράς -Επικοινωνία για Βλάβες:   6944 222 565