Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Περιγραφή Υπηρεσίας

Εκδίδουμε πιστοποιητικά Δ.Ε.Η. αυθημερόν σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Εμπιστευθείτε σε εμάς το πιστοποιητικό του ακινήτου σας και σας εγγυόμαστε σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κάνουμε πρώτα όλους τους απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις για να εξακριβώσουμε την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης. Συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ζητάει η Δ.Ε.Η. για την έκδοση του πιστοποιητικού:

  • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 348
  • Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

Εκδίδουμε το πιστοποιητικό του ακινήτου σας, στην καλύτερη τιμή της αγοράς.


Επικοινωνία για Βλάβες:   6944 222 565